Το παρόν και το μέλλον στην υγεία

Παρόν

Η δημόσια υγεία είναι η μελέτη και η πρακτική αντιμετώπιση των απειλών για την υγεία ενός πληθυσμού μιας κοινωνίας. Θέτει προσοχή στο κοινωνικό πλαίσιο της νόσου και τη δυστυχία και εστιάζει στη βελτίωση της υγείας σε όλη την κοινωνία. Δυστυχώς αυτή η Ελληνική δημόσια υγεία αποκτά λειτουργικές δυσκολίες. Κωφεύει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ογκολογικοί ασθενείς. Η ίδια η δημόσια υγεία δεν σέβεται τις επιθυμίες των ασθενών ιδιαιτέρως όταν πλησιάζουν στο τέλος.

Η αναμονή στα δημόσια νοσοκομεία, σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τους 3 ή ακόμα και 6 μήνες γεγονός που έχει επίπτωση στην υγεία των ασθενών και στην εξέλιξη της νόσου.

Σε πολλά νοσοκομεία, οι κλινικές υπολειτουργούν λόγω δραματικής έλλειψης προσωπικού (ιατροί - νοσηλευτές) καθώς και τις ελλείψεις ιατροφαρμακευτικού υλικού. Επίσης τείνουν να καταργηθούν οι απογευματινές βάρδιες ακτινοθεραπευτικών τμημάτων αρκετών νοσοκομείων, γεγονός που θα οδηγήσει σε περεταίρω επιβάρυνση της λίστας αναμονής για την έναρξη της ακτινοθεραπείας.

Ο Σύλλογος ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των καρκινοπαθών στη θεραπεία και η εύρυθμη λειτουργία των ογκολογικών τμημάτων των δημόσιων νοσοκομείων και να μειωθεί ο χρόνος αναμονή για την έναρξη της ακτινοθεραπείας.

Δυσκολίες στην παροχή φαρμάκων, περιορισμός τη χορήγηση αυτών, μεγάλη λίστα αναμονής για να γίνει ένα σχήμα θεραπειών είτε καινούριο είτε πρόσθετο.

Άγχος κούραση, φόβος… Εκτός από τη νόσο, οι ασθενείς έχουν να αντιμετωπίσουν το αν θα καταφέρουν να έχουν τα σωστά φάρμακα, εάν θα βρουν σύντομα σειρά για τον κύκλο των θεραπειών και σαφέστατα αν θα αντιμετωπιστούν ως ασθενείς που θέλουν και μπορούν να θεραπευτούν ή αν θα πρωταγωνιστούν σε ένα κυνήγι θηραμάτων όπου ο αδύναμος αποχωρεί.

Παρηγορητική φροντίδα: δεν έχει εμφανιστεί τόσο ώστε να μπορούμε να στηριζόμαστε στην αποσυμπίεση των νοσηλευτικών κέντρων. Ο νόμος προβλέπει την λειτουργία κέντρου πόνου που να είναι κλινικές, να λειτουργούν ως εξωτερικά ιατρεία ή να συνοδεύονται με τους ξενώνες για να παρέχουν ανακούφιση στους ασθενείς.

Ασθενείς τελικού σταδίου: σήμερα τα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα αποφεύγουν να τους κρατούν στις κλινικές τους με την κλασική δικαιολογία, «η καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου σε αυτό το στάδιο είναι στο σπίτι του ασθενή-θύμα». Καθημερινά είμαστε μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορών και περιστατικών στους χώρους των νοσοκομείων πλέων.

Μέλλον

Με αυτές τις καταστάσεις και πρακτικές το μέλλον των καρκινοπαθών προβλέπεται δυσοίωνο, αν συνεχιστεί η αντιμετώπιση των καρκινοπαθών με αυτές τις πρακτικές. Δυστυχώς θεωρούμε, ότι θα πεθαίνουμε αβοήθητοι και πολλές φορές χωρίς αξιοπρέπεια.

 

Μήττα Περσεφόνη